Falen aanhangsel G van AHOJ richtlijnen

Het falen van wormvormig aanhangsel G van de AHOJ richtlijnen.

Bij de G heeft niet alleen de 5 gram verkoopregel maar ook de 500 gram voorraadregel gezorgd voor een frequentere aanloop bij de coffeeshops.

De omzet van de coffeeshops is niet afgenomen sinds de invoering van de 5/500 grams regeling.

In de praktijk blijkt dat de aanloop bij de coffeeshops significant gestegen is, e.e.a. is te verklaren door onderstaande berekeningen.

Bezoekeraantallen bij een omzet van 1000 gram/dag :

1000 gram : 5 gram = 200 bezoekers/dag (heden)
1000 gram : 10 gram = 100 bezoekers/dag (1993*)
1000 gram : 15 gram = 67 bezoekers/dag
1000 gram : 20 gram = 50 bezoekers/dag
1000 gram : 30 gram = 33 bezoekers/dag

Voor invoering van de G kocht uiteraard niet iedere klant 30 gram maar het is wel duidelijk welk effect dit heeft op de aanloop.
Uit het onderzoek naar coffeeshops, jeugd en toerisme blijkt dat de aankoop hoeveelheid per bezoeker in 1993 het dubbele van 2001 was.

Aanvoer voorraad van 500 gram :

De gemiddelde coffeeshop heeft 15 soorten Hasj en Wiet in voorraad.

Voorraad 500 gram : 15 soorten = gemiddeld 33 gram/soort
33 gram : 5 gram = 6,6 bezoekers.
Dus als deze 33 gram op zijn, moet deze soort aangevoerd worden naar de coffeeshop.

Hieruit blijkt dat de verplichte frequente aanvoer van voorraad, de aanloop naar de coffeeshop nog verder onder druk zet.

Nemen wij hier nog bij dat een joint met een totaal gewicht van 1,1 gram en een inhoud van 0,3 gram hasj of wiet als 1,1 gram voorraad geteld wordt.
De gemiddelde coffeeshop heeft 50 joints in voorraad met een gewicht van 50 „e 1,1 = 55 gram.
Ook de takken (afval) van de wiet wordt als voorraad geteld.
Trekt men de joints en de takken van de handelsvoorraad af dan komt men op iets meer dan 400 gram.

Tot slot :

Iedereen kan hieruit concluderen dat deze 5/500 gram regel geen reden van bestaan heeft en een zware druk uitoefent op het normaal functioneren van coffeeshops.
Het leidt tot grotere aantallen bezoekers en daardoor is de kans op overlastgevoelens in de buurt weer gestegen!

Het onderzoek naar coffeeshops, jeugd en toerisme was gemakkelijk omdat (legale) coffeeshops bovengronds opereren en aan alle (te) strenge criteria voldoen.

De bezoekers van coffeeshops konden voor het overgrote deel niet aangeven waar je harddrugs kon krijgen, hierdoor wordt aangetoond dat de coffeeshops aan de doelstelling van gescheiden markten (hard- en softdrugs) voldoen.

Wij vinden het een groot gemis dat het illegale (hard- en softdrugs) circuit, welke zich aan geen enkele (AHOJ-G) regelgeving houdt, niet in dit onderzoek meegenomen is.
Men hoeft zich geen illusie te maken dat zij het gat in de markt wat betreft de jeugdigen en de 5 grams regel niet hebben opgevuld!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *