CAM beantwoording hoger THC gehalte

BIJLAGE CANNABISBRIEF BLDZ. 7

Bij de beantwoording van de vraag of er maatregelen genomen moeten worden om het THCgehalte in cannabis te reguleren, en zo ja, welke, moeten de feitelijke risico’s van sterke cannabis een belangrijke rol spelen.
Om meer zicht te krijgen op mogelijke risico’s werd het
Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) gevraagd middels een spoedprocedure een deskundigenoordeel uit te brengen.
Op basis van de beschikbare gegevens concludeert het CAM dat er in het algemeen niet of nauwelijks extra risico’s zijn verbonden aan het gebruik van cannabis met een ‘hoger’ THCgehalte.

Wel is het zo dat er voor onervaren gebruikers mogelijk een licht verhoogd risico is.
Het CAM stelt dat goede voorlichting vanuit voorlichtende instanties en coffeeshops over deze producten daarom nadrukkelijk gewenst is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *