Kweekproblematiek kun je voorkomen door de teelt en handel in cannabis uit te roeien.

Dat zal nooit werken. We hebben het reeds eerder genoemd: de gereguleerde voordeur heeft grote voordelen ten opzichte van sluiten. Maar dan moet je ook de achterdeur regelen. Anders houd je de illegaliteit van de kweek in stand. Immers: als je de verkoop blijft toestaan, moet de cannabis ergens vandaan komen. Als je melk mag drinken, ook mag kopen, maar niemand mag een koe melken, dan krijg je een onwerkbare situatie waar zelfs een kind van begrijpt dat dit niet kan….

Vandaar het Maastrichts voorstel om tegelijkertijd de teelt en handel onder strikte voorwaarden verder te reguleren én de coffeeshops te verplaatsen naar terreinen waar een betere bereikbaarheid is, dus minder zoekbewegingen van klanten, en betere controle mogelijkheden voor de coffeeshopeigenaar op de aanwezigheid van drugsrunners in de directe omgeving. Alleen in de totale samenhang werkt dit beleid.

Deze aanpak heeft de voorkeur van de gemeente Maastricht omdat ze leidt tot minder cannabisgebruik, minder harddrugsgebruik, minder overlast en minder criminaliteit. De andere optie is: een keiharde oorlog tegen drugs, de stad schoonvegen, waardoor alles buiten de stad illegaal verder gaat. Maar ook binnen de woonwijken zal het gehele circuit ondergronds, buiten bereik van politie en andere instanties, welig gaan groeien.